Met Burnout aan het werk
Gids voor succesvol herstel

NIEUW!!! Actief Burnout aanpakken!

Recent is een nieuw boek over BURNOUT uitgebracht. Het is een praktisch, informatief en goed leesbaar boek.

De titel van dit boek kan verbazing wekken, want bij burnout denkt men juist liever niet aan werken. Maar onderzoek heeft uitgewezen dat hoe langer een werknemer met burnout weg blijft van de werkvloer, des te moeilijker werkhervatting wordt.

Al in de eerste fase van arbeidsuitval door burnout moet zo snel mogelijk de energiebalans worden hersteld. Niet door “een poosje niets te doen”, maar door actief uit te proberen hoe de verhouding tussen draagkracht en draaglast kan worden verbeterd. Dat betekent ook “werken”, maar wel op een speciale manier. Die komt uitgebreid aan de orde.

Bestemd voor wie burnout geraakt is en wil werken aan herstel, voor wie zich overbelast voelt en zich afvraagt hoe burnout kan worden voorkomen, voor wie in zijn omgeving iemand kent die burnout is of er tegenaan zit en voor de werkgever die wil weten wat men aan burnout kan doen.
Uitgelegd wordt wat burnout is, wat de gevolgen kunnen zijn voor de betrokkene en zijn directe omgeving, welke behandelingsmogelijkheden er zijn en wat bij een goede behandeling de vooruitzichten zijn.

Het boek bevat een groot aantal vragen voor zelfonderzoek en praktische tips die kunnen helpen bij het herstel van burnout en bij het voorkomen van herhaling of terugval. Daarmee is dit boek ook een nuttig naslagwerk.

Klik hier voor de inhoudsopgave.

design by RG