INHOUDSOPGAVE

Voorwoord
Inleiding

1 WAT HEB IK TOCH…….?

1.1 Typerend voorbeeld van burnout
1.2 De symptomen
1.3 De verschillen tussen burnout, overspannenheid en depressie
1.4 Altijd eerst goed onderzoek
1.5 Samenvatting
1.6 Om over na te denken

2 BURNOUT: WAAROM DE EEN WEL EN DE ANDER NIET?

2.1 Het chronisch stress-syndroom
2.2 Persoonlijkheidskenmerken
2.3 Arbeidssituatie
2.4 Maatschappelijke factoren
2.5 Samenvatting
2.6 Om over na te denken

3 WAT BETEKENT MIJN BURNOUT VOOR MIJN OMGEVING

3.1 Je bent nooit burnout in je eentje
3.2 Reacties van de omgeving als iemand burnout raakt
3.3 Wat heeft de omgeving nodig om goed met burnout om te gaan?
3.4 Wat kan ik zelf voor mijn omgeving doen?
3.5 Herbezinning en verandering
3.6 Samenvatting
3.7 Om over na te denken

4 WERKEN AAN HERSTEL: EEN MIX VAN BEHANDELING EN
TRAINING

4.1 Algemene behandelvisie
4.2 Algemene behandelstrategie
4.3 Doel van de behandeling
4.4 Behandelprotocol
4.5 Samenvatting
4.6 Om over na te denken

5 TIPS EN IDEEËN

Bijlage: informatie en literatuur
Slotwoord